Följ oss på Facebook   Följ oss på Instagram

Mer än bara tryck

Allt från det lilla men viktiga visitkortet till mer omfattande trycksaker, i stora och små upplagor, på olika typer av material, giwe-aways etc. Vi tillhandahåller även webb och logistiklösningar samt ren projektledning om så önskas. En leverantör för all din kommunikation!
Tryckta produkter

Med Löwex som leverantör behövs bara en kontakt för alla former av trycksaker - vare sig det gäller ett enstaka visitkort eller ett komplett kampanjmaterial. Vi sköter upphandling och tar in offerter från leverantörer som vi anser lämpliga . Detta gör att du sparar både tid och pengar. Allt du betalar för är produkten - vår kunskap och tid bjuder vi på! Som oberoende partner hjälper vi 100-tals företag med deras trycksaksproduktion. Det ger oss stora volymer och därmed bra priser.

Grafisk produktion och layout

Om du som kund har ditt budskap klart för dig men inte själv har resurser att sätta ihop bild och text så kan vi stå till tjänst med att sätta samman detta till ett original. Självklart sker det enligt era önskemål och riktlinjer, och med stöd av ert företags grafiska profil.

Inte alltid ska budskapet ta plats i en tryckt pappersprodukt, utan passar kanske bättre till exempel i ett digitalt nyhetsbrev eller webbannons. Och handlar det om en tidningsannons så levererar vi givetvis ditt budskap i ett filformat anpassat för ändamålet.

 

 

Webbproduktioner och digitala medier

Vi tillhandahåller webbtjänster och utgår alltid från ditt specifika behov. Vi hjälper till med allt från strategi, design, innehåll, uppbyggnad och allt annat som en webbplats kräver. Vi hjälper dig att nå ut till besökare och hur du kan arbeta effektivt med innehållet. Vi har även resurser för andra digitala tjänster; nyhetsbrev, olika sociala medier, blädderbara pdf-filer, QR-koder mm.

Projektledning

En av de viktigaste förutsättningarna för att projekt skall nå önskade mål är en stark projektledning. Vår kunskap och förståelse ligger till grund för detta och tillsammans ser vi till att projektet genomförs på bästa sätt.

Logistik

I vårt webbaserade system beställer du enkelt och smidigt lagerhållna produkter. Systemet säkerställer att den grafiska profilen efterföljs och att alla produkter är enhetliga. Vi ser till att lagret alltid är uppdaterat och att leverans sker i rätt tid. Kontakta oss om du vill veta mer.

Distribution

En viktig del är att planera för att leveransen kommer fram vid rätt tidpunkt och till rätt mottagare.
Vi planerar och bokar distribution med hänsyn tagen till exempelvis geografisk placering, utgivningsdag, mottagare och/eller den mest kostnadseffektiva lösningen.

I vårt webbaserade beställningssystem blir logistiken kring distributionen än mer tydlig, här kan du enkelt och lätt göra beställningar till olika adresser och mottagare.

Trygg och enkel distribution - vid enstaka och eller återkommande tillfällen!

Löwex Trycksaker AB

Västergatan 7, 352 31 Växjö

Tel 0470 - 70 96 80
E-post info@lowex.se© Löwex Trycksaker AB | Om webbplatsen och cookies